Kursy egzaminacyjne – hiszpański

mm
Free
View cart
Kursy egzaminacyjne – hiszpański

es

W SML prowadzimy kursy egzaminacyjne, przygotowujące do międzynarodowych egzaminów z języka hiszpańskiego DELE.

Dyplom DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)

DELE to oficjalny certyfikat Instytutu Cervantesa o charakterze międzynarodowym potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego. Egzamin, na podstawie którego uzyskuje się certyfika, przeprowadza Instytut Cervantesa w ośrodkach egzaminacyjnych DELE na całym świecie.

Umożliwia mobilność geograficzną w sferze akademickiej i zawodowej, bowiem jest zintegrowany z europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ALTE). W Polsce dyplomy DELE honorowane są przez Urząd Służby Cywilnej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przy kwalifikacji kandydatów na urzędników państwowych.

Standardowy kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego (od października do czerwca). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, a każde spotkanie to 2 godziny lekcyjne (90 minut).

CENNIK

Mimo że ceny kursów w SML są naprawdę rozsądne i bardzo konkurencyjne, proponujemy szereg rabatów, które w dodatku sumują się! Tak więc, mogą Państwo otrzymać nawet do 350 zł zniżki.

System rabatów

 • Ta decyzja popłaca!
  od 100 do 200 zł zniżki otrzymują osoby dokonujące jednorazowej wpłaty za cały kurs (w porównaniu z systemem 4 lub 9 rat).
 • Zapał do nauki naprawdę się opłaca!
  100 zł zniżki na drugi kurs dla osób, które uczęszczają na dwa kursy językowe jednocześnie.
 • Z rodziną lepiej i taniej!
  50 zł zniżki dla osób, które korzystają z kursów rodzinnie, na przykład mąż i żona, siostra i brat, czy babcia i wnuczek (zniżka przysługuje każdemu członkowi rodziny)

Powyższe rabaty nie dotyczą umów zawartych na podstawie podpisanej deklaracji.

 

Rodzaj kursu Ilość godzin Cena
wpłata jednorazowa
Cena
wpłata w 4 ratach
Cena
wpłata w 9 ratach
SML Młodzież, Dorośli (kurs egzaminacyjny) 120×45 minut 2899 zł 1 x 794 zł, 3 x 735 zł 1 x 379 zł, 8 x 340 zł

 

Harmonogram rat RATY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
wrzesień -grudzień styczeń-czerwiec
Rodzaj płatności do końca
IX
do końca
X
do końca
XI
do końca
XII
do końca
I
do końca
II
do końca
III
do końca
IV
do końca
V
Jednorazowa wpłata całości
4 raty I rata II rata III rata IV rata
9 rat I rata II rata III rata IV rata V rata VI rata VII rata VIII rata IX rata

METODA KOMUNIKACYJNA (TRADYCYJNA)

Metoda komunikacyjna oznacza, że w czasie kursów największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia, ucząc języka w stu procentach użytecznego w kontaktach z cudzoziemcami. Nie oznacza to jednak, że pozostałe sprawności językowe, czyli czytanie, pisanie i słuchanie, są zaniedbywane. Stanowią one integralną część kursu, jako że i one mają charakter komunikacyjny. Na zajęciach wyjaśniane są także aspekty gramatyczne języka, ponieważ ich znajomość stanowi podstawę, na której budujemy umiejętność mówienia. Poprawność gramatyczna nie jest jednak najważniejsza. Konwersacje ćwiczone są od najwcześniejszych etapów nauki poprzez starannie opracowane ćwiczenia, takie jak: symulacje, odgrywanie ról, dyskusje oraz gry i zabawy językowe. Dzięki spontanicznej, pozbawionej stresu komunikacji, słuchacze przełamują barierę w posługiwaniu się językiem obcym.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Kursy na wszystkich poziomach zaawansowania prowadzone są w oparciu o najlepsze dostępne na rynku podręczniki uznanych wydawnictw. Podręczniki te stworzone zostały przez ekspertów w sposób, który najefektywniej łączy wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych z najnowszymi trendami w dziedzinie metodyki.

fiszoteka

Każdy słuchacz otrzymuje bezpłatny dostęp do platformy internetowej www.fiszkoteka.pl, która pozwala na szybką i efektywną naukę słówek.

Dostęp do platformy poprzez strefę słuchacza na stronie szkoły SML.

więcej o tym jak działa fiszkoteka: https://fiszkoteka.pl/video

Detale kursu

 • Czas 50 hours
 • Poziom Wszystkie poziomy
 • Język Angielski