Kursy dla dorosłych i młodzieży – angielski

mm
Free
View cart
Kursy dla dorosłych i młodzieży – angielski
angKursy ogólnojęzykowe pozwalają naszym słuchaczom przebyć drogę od zupełnego braku podstaw językowych do najwyższych poziomów zaawansowania. Kursy na poszczególnych poziomach zaplanowane są w taki sposób, że każdy kolejny rok nauki stanowi logiczną kontynuację poprzedniego.
Poziomy te określone zostały przez Radę Europy według następującej klasyfikacji:

 • A1 – poziom podstawowy
 • A2 – poziom niższy średnio zaawansowany
 • B1 – poziom średnio zaawansowany
 • B2 – poziom wyższy średnio zaawansowany
 • C1 – poziom zaawansowany
 • C2 – poziom biegłości językowej na poziomie native speakera

wykres

Kursy ogólnojęzykowe języka angielskiego prowadzone są 2 metodami do wyboru:

– metodą komunikacyjną (tradycyjną),
– metodą bezpośrednią.

Metoda komunikacyjna (tradycyjna), czy metoda bezpośrednia? Którą wybrać?

Poniżej przedstawiamy porównanie różnych aspektów tychże metod. Istnieje również możliwość uczestniczenia w lekcjach próbnych, a także możliwość zmiany metody w ciągu roku szkolnego.

METODA KOMUNIKACYJNA (TRADYCYJNA) METODA BEZPOŚREDNIA (DIRECT METHOD)
rozwija następujące umiejętności językowe:
– mówienie (umiejętność komunikacji),
– czytanie,
– pisanie,
– słuchanie,
– na zajęciach wykonuje się zadania zarówno ustne jak i pisemne
– ćwiczenie mówienia odbywa się głównie poprzez konwersacje w parach, dyskusje w grupach, symulacje i zabawy komunikacyjne
– mówienie (szybko pokonuje barierę mówienia)
– rozumienie ze słuchu- na zajęciach właściwie nie wykonuje się ćwiczeń pisemnych
– ćwiczenie mówienia odbywa w schemacie: pytanie lektora – odpowiedź słuchacza
rekomendacja metody na poszczególne poziomy znajomości języka
od poziomu A1 do poziomu C2 od poziomu A1 do poziomu B2
Czy dodatkowa nauka poza czasem spędzonym na kursie jest warunkiem koniecznym?
 

TAK

 

 

NIE, choć dodatkowa nauka zwiększa efektywność kursu

 

nowoczesne technologie wspomagające naukę języka:
 

– tablice interaktywne z oprogramowaniem do nauki języka angielskiego

– platforma internetowa do szybkiej i efektywnej nauki słówek www.fiszkoteka.pl

– CD-ROM z ćwiczeniami uzupełniającymi zawartość podręcznika

 

 

– platforma e-learningowa (kurs internetowy uzupełniający naukę w szkole językowej z podręcznika „English designed with Direct Method”)

– Direct Language Speech Trainer – aplikacja do nauki wymowy

– płyty MP3 z nagranymi lekcjami

 

Dla kogo jaka metoda?
– uczniowie szkół

– osoby chcące docelowo osiągnąć wysoki poziom znajomości języka, umożliwiający zdanie międzynarodowego egzaminu

– osoby nie mające dużych problemów z rozumieniem ze słuchu i przełamaniem bariery mówienia,

– osoby dysponujące czasem na dodatkową naukę w domu, odrabianie zadań domowych, powtarzanie materiału

– osoby intensywnie pracujące zawodowo lub osoby w wieku 50+,

– osoby chcące nauczyć się porozumiewania w języku obcym do poziomu średnio zaawansowanego,

– osoby mające problem z rozumieniem ze słuchu i z pokonaniem bariery mówienia,

– osoby dysponujące ograniczonym czasem na dodatkową naukę w domu

 

 

Naszą ambicją jest połączenie skuteczności w doskonaleniu kompetencji językowych naszych słuchaczy z przyjemnością, jaką daje uczęszczanie na kurs prowadzony w sposób profesjonalny, nowoczesny i w przyjaznej, pozbawionej stresu atmosferze.

Roczny kurs (zajęcia od października do czerwca) obejmuje 120 jednostek lekcyjnych, po 45 minut każda. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, a każde spotkane to 2 jednostki, czyli w sumie 90 minut.

CENNIK

Mimo że ceny kursów w SML są naprawdę rozsądne i bardzo konkurencyjne, proponujemy szereg rabatów, które w dodatku sumują się! Tak więc, mogą Państwo otrzymać nawet do 350 zł zniżki.

System rabatów

 • Ta decyzja opłaca!
  od 100 do 200 zł zniżki otrzymują osoby dokonujące jednorazowej wpłaty za cały kurs (w porównaniu z systemem 4 lub 9 rat).
 • Zapał do nauki naprawdę się opłaca!
  100 zł zniżki na drugi kurs dla osób, które uczęszczają na dwa kursy językowe jednocześnie.
 • Z rodziną lepiej i taniej!
  50 zł zniżki dla osób, które korzystają z kursów rodzinnie, na przykład mąż i żona, siostra i brat, czy babcia i wnuczek (zniżka przysługuje każdemu członkowi rodziny)

Powyższe rabaty nie dotyczą umów zawartych na podstawie podpisanej deklaracji.

 

Rodzaj kursu Ilość godzin Cena
wpłata jednorazowa
Cena
wpłata w 4 ratach
Cena
wpłata w 9 ratach
SML Młodzież, Dorośli (kurs standardowy) 120×45 minut 2599 zł 1 x 704 zł, 3 x 665 zł 1 x 319 zł, 8 x 310 zł

 

 

Harmonogram rat RATY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
wrzesień -grudzień styczeń-czerwiec
Rodzaj płatności do końca
IX
do końca
X
do końca
XI
do końca
XII
do końca
I
do końca
II
do końca
III
do końca
IV
do końca
V
Jednorazowa wpłata całości
4 raty I rata II rata III rata IV rata
9 rat I rata II rata III rata IV rata V rata VI rata VII rata VIII rata IX rata

METODA KOMUNIKACYJNA (TRADYCYJNA)

Metoda komunikacyjna oznacza, że w czasie kursów największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia, ucząc języka w stu procentach użytecznego w kontaktach z cudzoziemcami. Nie oznacza to jednak, że pozostałe sprawności językowe, czyli czytanie, pisanie i słuchanie, są zaniedbywane. Stanowią one integralną część kursu, jako że i one mają charakter komunikacyjny. Na zajęciach wyjaśniane są także aspekty gramatyczne języka, ponieważ ich znajomość stanowi podstawę, na której budujemy umiejętność mówienia. Poprawność gramatyczna nie jest jednak najważniejsza. Konwersacje ćwiczone są od najwcześniejszych etapów nauki poprzez starannie opracowane ćwiczenia, takie jak: symulacje, odgrywanie ról, dyskusje oraz gry i zabawy językowe. Dzięki spontanicznej, pozbawionej stresu komunikacji, słuchacze przełamują barierę w posługiwaniu się językiem obcym.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Kursy na wszystkich poziomach zaawansowania prowadzone są w oparciu o najlepsze dostępne na rynku podręczniki uznanego wydawnictwa – PEARSON. Podręczniki te stworzone zostały przez ekspertów w sposób, który najefektywniej łączy wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych z najnowszymi trendami w dziedzinie metodyki.

podręczniki do angielskiego

TABLICA MULTIMEDIALNA

Interaktywna tablica multimedialna to narzędzie zastępujące tradycyjną tablicę i kredę. Wykorzystano tu specjalne oprogramowanie komputerowe, przygotowane przez specjalistów Wydawnictwa PEARSON w oparciu o podręczniki, na których bazujemy. Tablica jest bogatym źródłem materiałów, pozwala także na efektywniejsze korzystanie z podręcznika: lektor jednym ruchem podświetla wyraz, włącza lub wyłącza dźwięk, zakreśla w tekście fragment, powiększa lub ukrywa ilustrację.

Zobacz na czym polega mądra cyfryzacja w szkole: https://www.youtube.com/watch?v=1CT06nbrHls&feature=youtu.be

fiszoteka

Zachęcamy naszych słuchaczy do skorzystania z platformy internetowej www.fiszkoteka.pl, która pozwala na szybką i efektywną naukę słówek. Użytkownik może zakupić dostęp do wybranych Treści i Usług, które znajdują się w ofercie serwisu.

Dostęp do platformy poprzez strefę słuchacza na stronie szkoły SML.

więcej o tym jak działa fiszkoteka: https://fiszkoteka.pl/video

METODA BEZPOŚREDNIA

direct

Głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

Więcej o metodzie

 

Direct Method for English bazuje na nowoczesnych podręcznikach do nauki języka angielskiego metodą bezpośrednią, które zostały opracowane przez lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczaniu.

Więcej o podręcznikach (http://www.dllab.eu/pl/ksiazki/angielski/general-english)

Zobacz jak wygląda lekcja metodą bezpośrednią:

Detale kursu

 • Czas 50 hours
 • Poziom Wszystkie poziomy
 • Język Angielski