Kursy i lekcje indywidualne – niemiecki

mm
Free
View cart
Kursy i lekcje indywidualne – niemiecki

deOprócz zajęć grupowych, Szkoła SML oferuje także zajęcia indywidualne dla tych słuchaczy, którym bardziej odpowiada indywidualna praca z lektorem. Zakres godzinowy tego rodzaju kursu, częstotliwość zajęć oraz ich terminy ustalane są indywidualnie, zgodnie z Państwa życzeniem.Zajęcia indywidualne prowadzone są zarówno jako kursy ogólnojęzykowe czy konwersacje, jak i kursy egzaminacyjne (tzn. przygotowujące do międzynarodowych egzaminów, np. WiDaF, ZD, a także do matury z języka obcego).

Kursy ogólnojęzykowe pozwalają naszym słuchaczom przebyć drogę od zupełnego braku podstaw językowych do najwyższych poziomów zaawansowania. Kursy na poszczególnych poziomach zaplanowane są w taki sposób, że każdy kolejny rok nauki stanowi logiczną kontynuację poprzedniego.

Poziomy te określone zostały przez Radę Europy według następującej klasyfikacji:

  • A1 – poziom podstawowy
  • A2 – poziom niższy średnio zaawansowany
  • B1 – poziom średnio zaawansowany
  • B2 – poziom wyższy średnio zaawansowany
  • C1 – poziom zaawansowany
  • C2 – poziom biegłości językowej na poziomie native speakera

Zajęcdia indywidualne  języka niemieckiego prowadzone są 2 metodami do wyboru:

– metodą komunikacyjną (tradycyjną),
– metodą bezpośrednią.

Metoda komunikacyjna (tradycyjna), czy metoda bezpośrednia? Którą wybrać?

Poniżej przedstawiamy porównanie różnych aspektów tychże metod. Istnieje również możliwość uczestniczenia w lekcjach próbnych, a także możliwość zmiany metody w ciągu roku szkolnego.

METODA KOMUNIKACYJNA (TRADYCYJNA) METODA BEZPOŚREDNIA (DIRECT METHOD)
rozwija następujące umiejętności językowe:
– mówienie (umiejętność komunikacji),
– czytanie,
– pisanie,
– słuchanie,
– na zajęciach wykonuje się zadania zarówno ustne jak i pisemne
– ćwiczenie mówienia odbywa się głównie poprzez konwersacje w parach, dyskusje w grupach, symulacje i zabawy komunikacyjne
– mówienie (szybko pokonuje barierę mówienia)
– rozumienie ze słuchu- na zajęciach właściwie nie wykonuje się ćwiczeń pisemnych
– ćwiczenie mówienia odbywa w schemacie: pytanie lektora – odpowiedź słuchacza
rekomendacja metody na poszczególne poziomy znajomości języka
od poziomu A1 do poziomu C2 od poziomu A1 do poziomu B2
Czy dodatkowa nauka poza czasem spędzonym na kursie jest warunkiem koniecznym?
 

TAK

 

 

NIE, choć dodatkowa nauka zwiększa efektywność kursu

 

nowoczesne technologie wspomagające naukę języka:
 

– tablice interaktywne z oprogramowaniem do nauki języka angielskiego

– platforma internetowa do szybkiej i efektywnej nauki słówek www.fiszkoteka.pl

– CD-ROM z ćwiczeniami uzupełniającymi zawartość podręcznika

 

 

– płyty MP3 z nagranymi lekcjami

 

Dla kogo jaka metoda?
– uczniowie szkół

– osoby chcące docelowo osiągnąć wysoki poziom znajomości języka, umożliwiający zdanie międzynarodowego egzaminu

– osoby nie mające dużych problemów z rozumieniem ze słuchu i przełamaniem bariery mówienia,

– osoby dysponujące czasem na dodatkową naukę w domu, odrabianie zadań domowych, powtarzanie materiału

– osoby intensywnie pracujące zawodowo lub osoby w wieku 50+,

– osoby chcące nauczyć się porozumiewania w języku obcym do poziomu średnio zaawansowanego,

– osoby mające problem z rozumieniem ze słuchu i z pokonaniem bariery mówienia,

– osoby dysponujące ograniczonym czasem na dodatkową naukę w domu

 

 

Naszą ambicją jest połączenie skuteczności w doskonaleniu kompetencji językowych naszych słuchaczy z przyjemnością, jaką daje uczęszczanie na kurs prowadzony w sposób profesjonalny, nowoczesny i w przyjaznej, pozbawionej stresu atmosferze.

Zakres godzinowy tego rodzaju kursu, częstotliwość zajęć oraz ich terminy ustalane są indywidualnie, zgodnie z życzeniami naszych słuchaczy.

CENNIK zajęć indywidualnych:

zajęcia 45 minut:

– 1 osoba – 100 zł

– 2 osoby – po 69 zł od osoby

– 3 osoby – po 62 zł od osoby

– 4 osoby – po 56 zł od osoby

zajęcia 45 minut (kursy egzaminacyjne i specjalistyczne jak np. BE):

– 1 osoba – 110 zł

– 2 osoby – po 75 zł od osoby

– 3 osoby – po 69 zł od osoby

– 4 osoby – po 62 zł od osoby

zajęcia 60 minut:

– 1 osoba – 130 zł

– 2 osoby – po 87 zł od osoby

– 3 osoby – po 75 zł od osoby

– 4 osoby – po 69 zł od osoby

Zajęcia 60-minutowe (kursy egzaminacyjne i specjalistyczne np. BE):

– 1 osoba – 140 zł

– 2 osoby – po 92 zł od osoby

– 3 osoby – po 75 zł od osoby

– 4 osoby – po 69 zł od osoby

METODA KOMUNIKACYJNA (TRADYCYJNA)

Metoda komunikacyjna oznacza, że w czasie kursów największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia, ucząc języka w stu procentach użytecznego w kontaktach z cudzoziemcami. Nie oznacza to jednak, że pozostałe sprawności językowe, czyli czytanie, pisanie i słuchanie, są zaniedbywane. Stanowią one integralną część kursu, jako że i one mają charakter komunikacyjny. Na zajęciach wyjaśniane są także aspekty gramatyczne języka, ponieważ ich znajomość stanowi podstawę, na której budujemy umiejętność mówienia. Poprawność gramatyczna nie jest jednak najważniejsza. Konwersacje ćwiczone są od najwcześniejszych etapów nauki poprzez starannie opracowane ćwiczenia, takie jak: symulacje, odgrywanie ról, dyskusje oraz gry i zabawy językowe. Dzięki spontanicznej, pozbawionej stresu komunikacji, słuchacze przełamują barierę w posługiwaniu się językiem obcym.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Kursy na wszystkich poziomach zaawansowania prowadzone są w oparciu o najlepsze dostępne na rynku podręczniki uznanych wydawnictw. Podręczniki te stworzone zostały przez ekspertów w sposób, który najefektywniej łączy wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych z najnowszymi trendami w dziedzinie metodyki.

Zachęcamy naszych słuchaczy do skorzystania z platformy internetowej www.fiszkoteka.pl, która pozwala na szybką i efektywną naukę słówek. Użytkownik może zakupić dostęp do wybranych Treści i Usług, które znajdują się w ofercie serwisu.

 

więcej o tym jak działa fiszkoteka: https://fiszkoteka.pl/video

 

METODA BEZPOŚREDNIA

directde

Głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

Więcej o metodzie

 

Direct Method for Deutsch bazuje na nowoczesnych podręcznikach do nauki języka niemieckiego metodą bezpośrednią, które zostały opracowane przez lektorów z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczaniu.

Więcej o podręcznikach http://www.dllab.eu/pl/ksiazki/niemiecki/deutsch

Zobacz jak wygląda lekcja metodą bezpośrednią:

Detale kursu

  • Czas 50 hours
  • Poziom Wszystkie poziomy
  • Język Angielski