Kursy dla dzieci 2-7 lat – angielski w przedszkolach Kraina Baśni

mm
Free
View cart
Kursy dla dzieci 2-7 lat – angielski w przedszkolach Kraina Baśni

karinabasniOficjalna strona metody: http://www.krainabasni.com/metoda.html

Pragniemy zaprosić Państwa pociechy na naukę języka angielskiego do niepublicznych przedszkoli i klubów malucha, którym zależy na zajęciach języka angielskiego na najwyższym poziomie. Nasza szkoła oferuje prowadzenie w placówkach, do których uczęszczają Państwa dzieci nauki języków obcych dla dzieci w wieku 2-7 lat za pomocą metody Kraina Baśni.

Chętnych rodziców zapraszamy na zajęcia do placówek współpracujących z SML.
Zapisy w SML, również telefoniczne: 94 3471010.

Oferujemy:
– kompleksową metodę mającą pozytywne recenzje z zakresu metodyki nauczania języka oraz psychologii rozwoju dziecka, zgodną z rekomendacją Rady Europy i Unii Europejskiej, dostosowaną do Podstawy Programowej Przedszkola i Podstawy Programowej MEN dla klas 1-3,
– bogactwo środków dydaktycznych wspierających naturalną akwizycję drugiego języka,
– lektorów z przygotowaniem metodycznym i pedagogicznym, potrafiących przyciągnąć i utrzymać zainteresowanie w atmosferze radosnej zabawy oraz efektywnie wykorzystać potencjał językowy dzieci,
– zajęcia otwarte umożliwiające rodzicom sprawdzenie pozyskanej przez dzieci wiedzy,
– godziny zajęć dostosowane do planu pracy placówki oświatowej.

Kursy z wykorzystaniem metody Kraina Baśni odbywają się dwa razy w tygodniu po 30minut (dzieci młodsze) lub 45 minut (zerówka i 1 klasa).

Dokładne terminy zajęć i ceny – zapraszamy do SML (94 3471010)

Oficjalna strona metody: http://www.krainabasni.com/metoda.html

Program składa się z 20 bajek – kolejnych etapów zaawansowania. Każda bajka wprowadza w świat dziecka nie tylko słownictwo typowe dla niej, ale także ogólne podstawy języka angielskiego – takie jak kolory, liczby, części ciała, nazwy owoców i warzyw, zwierząt, nastrojów dzieci, słownictwo związane z rodziną, domem, czynnościami codziennymi, ubiorem, posiłkami czy zabawkami. Każde słówko jest wprowadzone za pomocą obrazu i jest wykorzystane w wierszykach, piosenkach i zabawach ruchowych, które są nieodłącznymi częściami programu. Bogactwo środków dydaktycznych zapewnia stałe zainteresowanie małych słuchaczy.

karinabasni

Program wykorzystuje technikę spiralną w nauczaniu – wszystkie nowe elementy są powtarzane w następnych częściach dopóki nie zastaną w pamięci trwałej dziecka. Nasi bohaterowie Tosia i Jeremi pokazują dzieciom jak wykorzystać wiedzę w codziennych sytuacjach. Dzięki temu metoda uczy komunikacji i porozumiewania się językiem angielskim od najmłodszych lat.
Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach, ale nie muszą. Powinni jednak odtwarzać specjalnie przygotowaną płytę CD w domu dla wzmocnienia efektu utrwalania słownictwa. Pod koniec roku szkolnego na rodziców czeka niespodzianka – inscenizacja jednej z bajek w wykonaniu ich dzieci!

Detale kursu